Nowość! Systemy oddymiające 2KP

Z przyjemnością informujemy, iż stalowe przewody oddymiające typu 2KP posiadają Klasyfikację Odporności Ogniowej E600 120 (ho) S1500 single oraz Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0495/W, uprawniający do nadawania znaku CE.

Przewody oddymiające typu 2KP przeznaczone są do obsługi jednej strefy pożarowej E600 120 (ho) S1500 single. Mogą być zastosowane w systemach dwufunkcyjnych (spełniających jednocześnie rolę wentylacji ogólnej i oddymiającej), pod warunkiem, że w funkcji oddymiania będą obsługiwać jedynie tę strefę, w której zostały zamontowane.

Klasyfikacja odporności ogniowej wg EN 13501-4:2007+A1:2009

  • maks. podciśnienie robocze: 1500 Pa
  • maks. nadciśnienie robocze: 500 Pa
  • maks. wymiar kanału: 1250x1000mm
Comments are closed.