Wesołych Świąt!

Rok 2015 był dla 2KAN czasem dużych zmian i intensywnej pracy. Na początku roku wprowadziliśmy nową linię produktów – stalowe jednostrefowe przewody oddymiające typu 2KP. W połowie roku otworzyliśmy nową halę produkcyjną w Regułach k. Warszawy, zakupiliśmy także nowoczesną maszynę do produkcji rur Spiro. Warto wspomnieć także o pracach związanych z rozszerzeniem systemów oddymiających o wielkości nadgabarytowe – finalizacja projektu nastąpi na początku przyszłego roku.

Firma 2KAN bardzo optymistycznie patrzy w rok 2016. Zaplanowaliśmy inwestycję w kolejną halę produkcyjną, a także wprowadzenie kilku nowości produktowych.

Życzymy sobie i Państwu, aby nadchodzący rok przyniósł wiele nowych inwestycji i osiągnięć, aby był rokiem realizacji zamierzonych celów. Do Siego Roku!

Comments are closed.