Nowe przepisy dotyczące danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące danych osobowych – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Szanując Państwa prawo do prywatności oraz starając się zapewnić wysoki poziom świadczonych usług, podjęliśmy działania, mające na celu zabezpieczenie danych osobowych naszych Kontrahentów. 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest 2Kan Sylwia Stanisławska, ul. Rajdowa 10, w Konotopie (kod pocztowy: 05-850 Ożarów Mazowiecki)
Kontakt z nami: 2kan@2kan.pl

W jakim celu przetwarzane są Państwa dane:

cel przetwarzania podstawa prawna przetwarzania
zawarcie i wykonie umów niezbędność do wykonania umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO[2])
przekazywanie informacji marketingowych i promocyjnych nasz prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
udzielenie odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez emaila lub telefon nasz prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
usprawnienia zawarcie i ułatwienia nam wykonanie wykonania umowy nasz prawnie uzasadniony interes
(z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (tj. cele dowodowe) nasz prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
przechowywanie dokumentacji księgowej nasze zobowiązanie do przechowywania dokumentacji księgowej wynikające z prawa podatkowego
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 86 § 1 ordynacji podatkowej)

Jak długo przetwarzamy Państwa dane:
– w związku z zawarciem i realizacją praw i obowiązków związanych z umowami – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu (okres ten określają przepisy kodeksu cywilnego), a w przypadku wykorzystywania ich w ramach publicznych postępowań prawnych do ich prawomocnego zakończenia,
– w związku z udzieleniem odpowiedzi w sprawach zgłoszonych poprzez nasz formularz kontaktowy, emaila lub telefon – do czasu załatwienia zgłoszonej sprawy,
– dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług – do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że się one zdezaktualizowały,
– w związku z przechowywaniem dokumentacji księgowej – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego dotyczącego związanej z nią transakcji (okres ten określają przepisy ordynacji podatkowej).

Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie poprzez e-mail na adres 2kan@2kan.pl, list tradycyjny na adres firmy, lub za pomocą połączenia telefonicznego na numer podany jako aktualny na https://2kan.pl/kontakt/ .

Jakie posiadają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych).

Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

 • bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny
 • z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres)
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizacja postanowień umowy.

  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Comments are closed.