Dwupłaszcz – funkcjonalne i estetyczne przewody preizolowane 2KAN

Konieczność zastosowania przewodów preizolowanych jest ściśle powiązana z warunkami, w jakich instalacja będzie pracowała. Stosuje się je zazwyczaj w instalacjach wentylacyjnych narażonych na zmienne warunki atmosferyczne, czyli na dachach budynków, podczas prowadzenia instalacji wentylacyjnej przez pomieszczenia nieogrzewane lub przez pomieszczenia o szczególnych wymaganiach akustycznych. Zastosowanie izolacji ma na celu ochronę przewodów wentylacyjnych przed niekontrolowanymi lub nadmiernymi stratami ciepła, a także przed powierzchniową kondensacją pary wodnej. Dba ona również o stronę akustyczną instalacji.

Przepisy prawne

Przepisy dość ogólnie opisują wymagania dla tej grupy produktów. Podstawowy warunek stosowania izolacji został opisany w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Dz.U.08.201.1238.  W myśl § 267. 1. powyższego rozporządzenia „Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia”.

Korzyści z zastosowania gotowych przewodów preizolowanych:

  • dobra jakość i trwałość instalacji,
  • oszczędność czasu i nakładów pracy na placu budowy,
  • poprawa szczelności instalacji,
  • minimalizacja mostków cieplnych.

Przewody preizolowane 2KAN

Firma 2KAN oferuje prostokątne przewody preizolowane w poniższych wariantach:

Przewody prostokątne preizolowane wewnętrznie wełną mineralną powleczoną materiałem zmywalnym -stosowane wszędzie, gdzie zachodzi potrzeba wyciszenia hałasu i drgań powstałych wskutek ruchu powietrza w kanałach czy pracy urządzeń wentylacyjnych. Instalacja tego typu zapewni bardzo dużą chłonność akustyczną.  Dodatkową zaletą tych przewodów, jest duża łatwość montażu i łatwość przebudowy instalacji praktycznie na każdym etapie montażu.
Przewody w płaszczu z blachy stalowej, izolowane wełną mineralną o gęstości min. 50kg/m3, zabezpieczone wewnętrznym lub zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej -stosowane przede wszystkim w instalacjach na zewnątrz budynków.
Przewody preizolowane z wewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej gwarantują łatwy i bardzo szybki montaż. Ramka na zewnętrznym przewodzie daje możliwość sprawnej modernizacji systemu, na każdym etapie prowadzonych prac. System został wzbogacony również o osłony ramek, które zabezpieczają instalację przed dostawaniem się do jej wnętrza skroplin wody.
Przewody preizolowane z zewnętrznym płaszczem z blachy ocynkowanej, co prawda wymagają trochę wyższych nakładów pracy, jednakże pozwalają na zminimalizowanie mostków cieplnych (przewody łączone są ramkami na wewnętrznym przewodzie). Co więcej, rozwiązanie to poprawia szczelność całej instalacji.

Podsumowanie

Reasumując powyższe, fabrycznie przygotowane przewody wentylacyjne preizolowane, są coraz chętniej wybieranym rozwiązaniem w budownictwie. Biorąc pod uwagę fakt, iż zaspokojenie zapotrzebowania na fachowców, staje się coraz większym wyzwaniem dla firm, rozwiązania pozwalające na ograniczenie prac prowadzonych na terenie budowy, będą coraz bardziej pożądane.

Budynek Dużej Areny w Julinku

Arche Hotel Krakowska, Warszawa

Comments are closed.