Posiadamy KOT dla przewodów wentylacyjnych

W grudniu 2021 roku firma 2KAN wprowadziła prostokątne przewody wentylacyjne 2KW oznakowane znakiem budowalnym B, w oparciu o KOT-ITB-2021/1523 wydanie 1.

O co chodzi z KOT’ami?

W styczniu 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wyrobach budowalnych, która nałożyła na producentów wyrobów z branży wentylacji i klimatyzacji (przewodów wentylacyjnych, nawiewników, wywiewników, przepustnic i innych wyrobów służących do rozprowadzania i rozdziału powietrza) obowiązek znakowania wyrobów znakiem budowlanym B.

Powyższe przepisy otrzymały wydłużony okres przejściowy do 30.12.2021 roku, aktualnie są to przepisy obowiązujące.

W praktyce oznacza to, że wyrób budowalny, np. przewody wentylacyjne (i inne wyroby wymienione w grupie 36 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowalnych i sposobu znakowania ich znakiem budowlanym), powinny zostać oznakowane znakiem budowalnym B, producent powinien wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych, co jest nieodzownie związane m.in. z przeprowadzeniem badań wyrobów, a także w większości przypadków z uzyskaniem Krajowej Oceny Technicznej potocznie zwanej KOT.

Firma 2KAN przygotowała się do zmian i oferujemy prostokątne przewody wentylacyjne produkowane zgodnie z KOT.

Zapraszamy do współpracy!

KOT

Comments are closed.