Solec-Ludna-Wilanowska, Warszawa

Solec-Ludna-Wilanowska to warszawska inwestycja składająca się z czterech budynków na Powiślu. Bydunki A, B i C to nowoczesne budynki mieszkalne, natomiast budynek D będzie pełnił funkcję biurowo-usługową.

Podziemna hala garażowa, łącząca wszystkie budynki, została wyposażona w zestaw wyrobów do wykonywania stalowych, jednostrefowych przewodów oddymiających typu 2KP. Jednostrefowe przewody oddymiające typu 2KP pełnią funkcję odprowadzania dymu i ciepła w obiekcie. Gwarantują zachowanie szczelności poprzez kompensatory wydłużeń termicznych 2KP-KOMP.
Do obiektu dostarczyliśmy także przewody instalacji bytowej.